Beckers, C. (2015) “Dilemma’s van een docent moderne vreemde talen in het mbo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 102(2), pp. 12–16. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/930 (Geraadpleegd: 10 augustus 2022).