Groot, P. (1999) “Computerondersteunde T2-woordverwerving in de bovenbouw”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 86(537), pp. 182–191. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/952 (Geraadpleegd: 2 februari 2023).