Bimmel, P. en Schullian, T. (1999) “’Ik leer woorden gewoon uit mijn hoofd’; Taalleerders reflecteren over hun leerstijl”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 86(542), pp. 491–496. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/969 (Geraadpleegd: 1 april 2023).