Schuurs, U. (1999) “Scoren op de 100-puntenschaal; Een nieuw toetsinstrument voor NT2 op ISK-niveau”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 86(542), pp. 536–541. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/971 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).