Raths, A. (1999) “De AKO-prijs voor uw school? Het uitgeven van een school-eigen boek”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 86(542), pp. 542–545. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/972 (Geraadpleegd: 15 juli 2024).