Mulder, H. (1999) “Training in de moedertaal en transfer naar een vreemde taal; Een effectstudie bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 86(544), pp. 642–645. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/982 (Geraadpleegd: 17 augustus 2022).