Graaff, C. de (1999) “Nederlands in de basisvorming; evaluatie van de eerste vijf jaar. Een samenvatting van het inspectierapport”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 86(545), pp. 715–719. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/989 (Geraadpleegd: 24 juli 2024).