Schooten, E. van en Rijlaarsdam, G. (1999) “Nederlands onder vuur? Over de inhoud en didactiek van het vak Nederlands in de basisvorming”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 86(545), pp. 757–762. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/990 (Geraadpleegd: 22 februari 2024).