[1]
F. Claessen, “Frans in het mbo?”, LTM, vol. 99, nr. 3, pp. 40–43, jul. 2012.