[1]
E. Tol-Verkuyl, “Taalbeschouwing, taalkunde op school of nog wat anders?”, LTM, vol. 79, nr. 467, pp. 8–11, sep. 1992.