[1]
G. Rijlaarsdam en T. Janssen, “Vakdidactisch onderzoek: Over nut, noodzaak en mogelijkheden”, LTM, vol. 105, nr. special, pp. 64–65, jun. 2018.