[1]
J. Bongers en J. Dera, “Een queerpedagogiek voor het literatuuronderwijs”, LTM, vol. 110, nr. 1, pp. 6–10, jan. 2023.