[1]
J. Noijons en H. Kuiper, “Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband. De relatie tussen de centrale examens leesvaardigheid en het Europees Referentiekader”, LTM, vol. 93, nr. 7, p. katern, jul. 2006.