[1]
D. Goossens, “Centraal examen mvt met lees- en luistervaardigheid op de computer: toekomstmuziek?”, LTM, vol. 94, nr. 8, pp. 7–10, jul. 2007.