[1]
A. Veltman-van den Bos, “Edelachtbare! Argumentatie in het recht ter voorbereiding op het schoolexamen Spreekvaardigheid Nederlands”, LTM, vol. 91, nr. 2, pp. 18–20, apr. 2004.