[1]
H. de Knijff en E. de Vries, “Educatief Partnerschap; lerarenopleidingen op nieuwe leest”, LTM, vol. 89, nr. 4, pp. 17–18, jul. 2002.