Draaijer, E., en M. Reen. “Mondeling Geproduceerde Datiefen Accusatiefvormen Bij Loerders Van Duits”. Levende Talen Magazine, vol. 81, nr. 492, juli 1994, pp. 415-20, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1299.