Tol-Verkuyl, E. “Taalbeschouwing, Taalkunde Op School of Nog Wat Anders?”. Levende Talen Magazine, vol. 79, nr. 467, september 1992, pp. 8-11, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1505.