Benedictus, S. “Meertaligheid in Europees Perspectief”. Levende Talen Magazine, vol. 102, nr. 7, november 2015, pp. 26-30, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1526.