Jong, J. de. “Niet Al Te Bijbelvaste Hoog- En Klaagliederen”. Levende Talen Magazine, vol. 99, nr. 2, april 2012, pp. 32-33, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/162.