Meestringa, T., en B. van der Leeuw. “Samenhangend Onderwijs in Geletterdheid in Alle Vakken (deel 2): Nederlands Bij Andere Vakken”. Levende Talen Magazine, vol. 104, nr. 6, september 2017, pp. 10-15, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1712.