Coppen, P.-A., en T. Witte. “Vakdidactisch Onderzoek Bij Het Schoolvak Nederlands Als Brug Tussen Discipline En Praktijk”. Levende Talen Magazine, vol. 105, nr. special, juni 2018, pp. 44-45, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1816.