Rijlaarsdam, G., en T. Janssen. “Vakdidactisch Onderzoek: Over Nut, Noodzaak En Mogelijkheden”. Levende Talen Magazine, vol. 105, nr. special, juni 2018, pp. 64-65, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1820.