Jong, J. de. “Muziek Die De Prikklok Overstemt”. Levende Talen Magazine, vol. 107, nr. 4, mei 2020, pp. 36-37, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2046.