van der Leeuw, B., en M. Hoogeveen. “Taalbeschouwing: Van Begrippenlijst Naar Leerlijn”. Levende Talen Magazine, vol. 109, nr. 4, januari 2022, pp. 24-29, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2256.