Noijons, J., en H. Kuiper. “Leesvaardigheidsexamens Moderne Vreemde Talen in Europees Verband. De Relatie Tussen De Centrale Examens Leesvaardigheid En Het Europees Referentiekader”. Levende Talen Magazine, vol. 93, nr. 7, juli 2006, p. katern, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/287.