Veltman-van den Bos, A. “Edelachtbare! Argumentatie in Het Recht Ter Voorbereiding Op Het Schoolexamen Spreekvaardigheid Nederlands”. Levende Talen Magazine, vol. 91, nr. 2, april 2004, pp. 18-20, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/690.