Hurk, M. van den. “Het Land Dat in Mij Woont”. Levende Talen Magazine, vol. 88, nr. 6, juni 2001, pp. 36-37, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/843.