Knijff, H. de, en E. de Vries. “Educatief Partnerschap; Lerarenopleidingen Op Nieuwe Leest”. Levende Talen Magazine, vol. 89, nr. 4, juli 2002, pp. 17-18, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/868.