Tuin, Dirk. “Inhoudgeoriënteerd Vreemdetalenonderwijs in Het Mbo?”. Levende Talen Magazine 84, no. 521 (juni 21, 1997): 397–398. Geraadpleegd juni 2, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1132.