Robben, Harjet. “Talenexamens: Waar Ligt De Grens?”. Levende Talen Magazine 84, no. 524 (juni 21, 1997): 578–581. Geraadpleegd augustus 10, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1145.