Hulshof, Hans. “Moedertaaldidactiek in Ontwikkeling. Naar Een Vakdidactische Kennisbasis”. Levende Talen Magazine 82, no. 499 (juni 22, 1995): 203–205. Geraadpleegd juni 7, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1159.