Jan Erik, Grezel. “Een Luisterrijke Leerweg Nederlands Als Tweede Taal”. Levende Talen Magazine 81, no. 491 (juli 27, 1994): 353–357. Geraadpleegd augustus 17, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1291.