Mets, Jan. “Het Peil Van De Luistervaardigheid Moderne Vreemde Talen”. Levende Talen Magazine 81, no. 491 (juli 27, 1994): 365–366. Geraadpleegd december 1, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1295.