Draaijer, Erik, en Martin Reen. “Mondeling Geproduceerde Datiefen Accusatiefvormen Bij Loerders Van Duits”. Levende Talen Magazine 81, no. 492 (juli 27, 1994): 415–420. Geraadpleegd juli 2, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1299.