Jong, John de. “Het Peil Van De Luistervaardigheid in Moderne Vreemde Talen”. Levende Talen Magazine 78, no. 460 (september 9, 1991): 184–188. Geraadpleegd juli 2, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1446.