Hulshof, Hans. “Taalkunde in Het Voortgezet Onderwijs; Ten Geleide”. Levende Talen Magazine 78, no. 461 (september 11, 1991): 233–234. Geraadpleegd september 23, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1450.