Tol-Verkuyl, Eva. “Taalbeschouwing, Taalkunde Op School of Nog Wat Anders?”. Levende Talen Magazine 79, no. 467 (september 24, 1992): 8–11. Geraadpleegd februari 3, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1505.