Grezel, Jan Erik. “‘Ons Mooie Vak Moet Uit Het verdomhoekje’: Docenten En Vakdidactici over Het Manifest Nederlands Op School”. Levende Talen Magazine 103, no. 5 (juni 19, 2016): 4–8. Geraadpleegd september 28, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1585.