Levende Talen, Sectiebesturen Duits, Frans en Spaans. “Kwalitatieve En Kwantitatieve Niveaubewaking Bij De Moderne Vreemde Talen”. Levende Talen Magazine 103, no. 6 (december 13, 2016): 46–47. Geraadpleegd april 15, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1607.