Rijt, Jimmy van. “De Meerwaarde Van Valentie Als Taalkundig Concept Binnen Het Grammaticaonderwijs: Meer Grip Op Taalkundige Structuren”. Levende Talen Magazine 103, no. 7 (december 13, 2016): 6–10. Geraadpleegd april 15, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1609.