Wit, Margot de. “Lezen Doe Je Met Elkaar: Leeskringen En Groepsmondelingen”. Levende Talen Magazine 104, no. 8 (september 5, 2017): 4–9. Geraadpleegd april 16, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1741.