Rosenmöller, Paul. “Maatwerk, Voorbij De Hype”. Levende Talen Magazine 104, no. 8 (september 5, 2017): 24–27. Geraadpleegd juni 16, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1744.