Jong, Jan de. “Voordat Alles Begon Te Wankelen”. Levende Talen Magazine 105, no. 4 (juni 27, 2018): 32–33. Geraadpleegd juli 20, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1803.