Rijlaarsdam, Gert, en Tanja Janssen. “Vakdidactisch Onderzoek: Over Nut, Noodzaak En Mogelijkheden”. Levende Talen Magazine 105, no. special (juni 27, 2018): 64–65. Geraadpleegd december 7, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1820.