Bruijn, Roland, en Henk la Roi. “Duolingo Als Slimme Assistent”. Levende Talen Magazine 106, no. 1 (januari 23, 2019): 39. Geraadpleegd september 28, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1883.