Jong, Jan de. “Muziek Die De Prikklok Overstemt”. Levende Talen Magazine 107, no. 4 (mei 14, 2020): 36–37. Geraadpleegd december 2, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2046.