Jong, Jan de. “Een 12.000 Kilometer Lange Navelstreng”. Levende Talen Magazine 107, no. 6 (september 25, 2020): 32–33. Geraadpleegd december 5, 2022. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2083.