Bruijn, Roland, en Henk la Roi. “Triple E Framework: Leren Voorop (en Dan De Technologie)”. Levende Talen Magazine 107, no. 6 (september 25, 2020): 42–43. Geraadpleegd december 6, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2089.