Jong, Jan de. “Taal En Verbeelding Aan De Macht”. Levende Talen Magazine 108, no. 1 (maart 30, 2021): 32–33. Geraadpleegd oktober 2, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2136.